پیشگیری از بروز اختلالات ذهنی نوزادی تنها با چند قطره خون

کم توانی ذهنی یکی از مشکلات مهم کودکــان در جوامـع مختلـف است و مراقبـت از ایـن گـروه کودکان، علاوه بر مشکلات مالی، افراد خانواده را از نظر عاطفی و روانی نیز در تنگنا قرار می‌دهد. بدون شک مهمترین راه حل این دشواری‌ها، پیشگیری از وقوع کم توانی عقلی است که در موارد فراوانی با غربالگری میسر است.

به گزارش یاران مهربانی به نقل از ایسنا،  دکتر فرزانه فربخش رئیس گروه بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت روز جهانی کم‌توانی ذهنی، با تاکید بر اهمیت انجام آزمایش غربالگری در حین بارداری و پس از تولد گفت: مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت برای شناسایی نوزادانی که ممکن است با مشکلات و اختلالات متابولیک به دنیا آیند، تنها با گرفتن چند قطره خون و انجام آزمایش غربالگری بیماری‌های متابولیک مادرزادی، نوزاد را در مقابل خطر بروز بسیاری از بیماری های ذهنی و جسمی محافظت می‌کنند.

وی با بیان اینکه آزمایش غربالگری، برای تشخیص نوزادان مبتلا به اختلالات متابولیک بسیار مفید است، گفت: بسیاری از این بیماری‌ها، در صورت تشخیص زود هنگام، قابل کنترل و درمان بوده و می‌توان از بروز علایم شدید و خطرناک این بیماری ها جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: در صورت تاخیر در تشخیص و درمان، این بیماری‌ها می‌توانند مشکلات ذهنی و جسمی همچون عدم توانایی حرکتی، کم توانی ذهنی، سوء تغذیه و عدم توانایی در تکلم را به دنبال داشته باشند.

رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: کم کاری مادرزادی تیروئید عوارض جبران ناپذیری بر رشد و تکامل مغز و اعصاب مرکزی، رشد طولی و قد نوزاد بر جای می گذارد.

فربخش با بیان اینکه بیماری فنیل کتونوری در بدو تولد هیچ‌گونه نشانه آشکاری ندارد، توضیح داد: نوزاد در دو تا سه ماه اول زندگی، ظاهر کاملا سالمی دارد، ولی به تدریج علائم بیماری نمایان شده و با گذشت زمان کودک دچار عقب ماندگی ذهنی می شود.

وی  در پایان درباره عوارض این بیماری گفت: در این صورت کودک اغلب ناآرام و پر جنب و جوش شده و تعادل عصبی خوبی ندارد، قدرت تکلم او ضعیف و راه رفتنش دچار مشکل شده و عقب ماندگی ذهنی در این بیماری شدید است. همچنین کودک مبتلا، بیش فعالی همراه با حرکات بی هدف پیدا می کند.

علل بروز ۱۲ تا ۶۵ درصد از کم توانی‌های ذهنی ناشناخته است

مچنین دکتر فرزاد اشرافی – متخصص مغز و اعصاب اظهار کرد: عقب مـانده ذهنـی بـه فردی گفته می شود کــه فعالیتهـای ذهنـی او در حـد قـابل ملاحظـه ای کاهش یافته، ضریب هوشی کمتر از ۷۰ داشته باشــد، در قدرت تطبیق وی بـا محیـط زنـدگـی اختـلال چشـمگیری وجود داشته باشد و در یـادگـیری و توانـایی انجـام مســئولیتهای شخصی واجتماعی با اشکال مواجه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه معمولا مجموعه ایـن مشـکلات در طـی دوران رشــد و نمــو عصبـی بروز می کند، درباره دسته بندی انواع کم توانی های ذهنی گفت: بیمـاران دارای بــهره هوشی ۶۹-۵۰ را جــزء مـوارد خفیـف (آموزش پذیر) ، ۴۹-۳۵ را متوسـط (تربیت پذیر)، ۲۰-۳۴ را شدیـد و کمـتر از ۲۰ را عمیـق یـــا پیشــرفته طبقه بندی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در اکـثر بررسـی‌ها، تسـت ضریـب هوشـی(IQ test) بـرای تــایید کم توانی و میزان شـدت آن بـه کار مـی‌رود، توضیح داد: عواملی که ممکن است باعث عقب ماندگی عقلی شوند به سه گروه قبل از تولـد، حیـن تولد و پس از تولـــد تقسیم می‌شوند.

این متخصص مغز و اعصاب درباره سندروم داون گفت: شایعترین ناهنجـاری کروموزومـی کـه بـا کم توانی ذهنی همراه است، تریزومی( ۲۱ ســندرم داون) اسـت که احتمــال تکـرار آن در حاملگی‌های بعـدی  یک تا دو درصد است و به نظر می‌رسد با سن مادر ارتباط داشتـــه باشد. بروز ایـن سندرم در مادران سنیـــــن کمتر از ۲۰ســال و بـالاتر از ۳۵ سـال بیشتر از سایر افراد است.

اشرافی درباره انواع علل کم توانی‌های قبل از تولد توضیح داد: اختلالات متابولیکی مادر از قبیل دیـابت، کم کاری تیرویید، عوامل دارویی و تابش اشعـــه بخصــوص در هفتـه های پنج تا هجدهم حاملگـــــی و اختــلالات متــابولیکی ارثی مــانند فنیل کتونوری، مصرف الکل و مواد مخدر از علل دیگر ایجاد عقب‌ماندگی‌های قبل از زایمانی هستند.

۱۰ تا ۲۰ درصد کم توانی‌های ذهنی بر اثر عوامل حین تولد است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره عوامل کم توانی ذهنـی در حین تولد گفت: این عوامل شامل خفگـی زایمانی، نارس بودن جنین، خونریزی و زایمان‌های ســخت، عوامل دارویی و تاخیر رشد داخل رحمی شده و باعث ایجاد حـدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از موارد عقب ماندگی ذهنی می‌شوند.

وی درباره عوامل ایجاد کم توانی ذهنی پس از تولد بیان کرد: این عوامل شــامل ناهنجاری و نقص ساختمانی مغــز، بسته شـدن زودرس شـکاف بیـــن اســتخوان های جمجمــه، نقـص متابولیکــــــــی مــادرزادی، اختـلال اسـیدهای آمینـه مـانند فنیل کتـونوری، اختلال اسـیدهای ارگانیـــک، کم کاری تیرویید، افت قند خون، عفونت هــای باکتریایـــــی و ویروســــــی، حوادث، ضربه ها و مسمومیتها به خصـوص در سنیــــن زیر پنج سال و اختلال در امر مراقبت از کودک، محرومیت هـای محیطـی، اجتماعی و عاطفی و  سوء‌تغذیه می‌شود.

اشرافی یادآور شد: علیرغــم توسعـــــه اقدامــات تشخیصـی در بررسی های مختلــــف، برای ۱۲ تا ۶۵ درصد مـوارد عقب ماندگــی ذهنــی علــــت مشخصــــی یافـــت نشـده و بــــــه عنــوان نامشخــــص (Idiopathic ) طبقه بندی می شوند.

این متخصص یادآور شد: از جمله بیماری‌های همراه با کم توانی‌های ذهنی که در شایع ترین حالت در موارد شدید و بسیار شدید عقب ماندگی ذهنی دیده می‌شود، ناتوانی‌های حسی، حرکتی و صرع است.

اشرافی با بیان اینکه فقط یک سوم این افراد تحرک دارند و یک چهارم به دیگران وابسته هستند، گفت: مشکلات شنوایی و بینایی مانع دیگری برای توانایی شناختی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی «اسپاستیسیتی»، «اتاکسی» و «آتتوز» را از دیگر  ناتوانی‌های حرکتی شایع این افراد عنوان کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بروز عوارض بیماری در هر کودک منجر به ایجاد پیامدهای جبران ناپذیر و متعدد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی خواهد شد که با افزایش آگاهی جوامع نسبت به کم توانی و شناسایی برخی از عوامل بروز آن، می توان از بروز بسیاری از موارد جدید جلوگیری کرد.

استقرار پزشکان مقیم در مؤسسه / تاکنون مورد ابتلا به کرونا نداشته ایم

به گزارش یاران مهربانی، آقای محسن تنها، مدیرعامل مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، درباره تقویت وضعیت کادر درمان مؤسسه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت شکننده مؤسسات نگهداری زیر نظر بهزیستی، به عنوان جامعه ای کوچک، از این پس هر روز هفته و در کلیه ساعات مورد نیاز، آقایان دکتر یحیی ناصح و دکتر یحیی قبادی به عنوان پزشکان عمومی مقیم در مؤسسه حضور خواهند داشت.

علاوه بر این، طبق روال گذشته در طول هفته همچنان از حضور سرکار خانم دکتر نسرین جعفری (متخصص اعصاب و روان) و دکتر محمد محمدی (پزشک عمومی) بهره خواهیم برد. مجموعاً ۵ پرستار نیز بصورت شبانه روزی بر روند فعالیت مراقبین و سلامت مددجویان نظارت می کنند.

وی افزود: بحمد ا… با رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی و همت تیم های بهداشت و پرستاری تاکنون مورد ابتلا به بیماری کووید۱۹ در بین مددجویان این مؤسسه نداشته ایم.

ایشان در پایان با تشکر از صبر خیرینی که پیشتر برای دلجویی از مددجویان حضور می یافتند، تصریح کرد: امروز که با توجه به دستورالعمل های اعلام شده توسط بهزیستی و با هدف حفظ سلامت مددجویان از حضور این یاران مهربان در مؤسسه معذور هستیم، از ایشان تقاضا داریم تا کمک های مستمر خود را از راه دور و به عنوان مثال از طریق بستری که در وب سایت مؤسسه فراهم کردیم، به دست ما برسانند.

 

توقف پرداخت شهریه مددجویان از طریق وب سایت

به گزارش یاران مهربانی، بنا بر نظر واحد امور مالی به دلیل تداخلات در ثبت پرونده های مالی، تا اطلاع ثانوی پرداخت آنلاین شهریه از طریق وب سایت صورت نمی پذیرد. اما دریافت کمک های نقدی همچنان از طریق وب سایت امکان پذیر است.

خانواده محترم مددجویان می بایست شهریه را تنها به حساب بانک سپه مؤسسه به شماره ۲۲۳۲۳۰۰۳۷۸۸۱۰ و شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۱۴۳۲۹۳۳۳۶ واریز نمایند و مراتب را از طریق شماره ۲۲۲۰۸۷۵۰ به خانم پور رحیمی اطلاع دهند.

 

مراکز نگهداری معلولان و سالمندان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند/ تکذیب اخراج معلولان ذهنی و حرکتی

معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:مراکز نگهداری سالمندان و معلولین ذهنی و حرکتی که غالباً با بیماری‌های زمینه‌ای هم دست‌به‌گریبان هستند،باید به‌دقت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مقابله‌ای را در اولویت قرار دهند.

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با رد موضوع اخراج معلولان ذهنی و حرکتی و سالمندان از مراکز نگهداری سازمان بهزیستی گفت: ما برای پذیرش مدد جویان پروتکل‌های بهداشتی داریم  و در ابتدای شیوع کرونا به بسیاری از خانواده‌ها پیشنهاد دادیم تا مددجویانشان را به مرخصی نبرند و درصورتی‌که قصد دارند این عزیزان را به مرخصی ببرند تا پایان شرایط شیوع کرونا و بازگشت شرایط به حالت عادی آن‌ها را در کنار خود نگهداری کنند چراکه بازگشت این افراد می‌توانست موجب انتقال کرونا به مراکز نگهداری شود.

وی با اشاره به اینکه مراکز سازمان بهزیستی جزء مراکز با ریسک بالا ازنظر احتمال شیوع کرونا و تبعات انتشار این بیماری هستند افزود: پیشگیری از شیوع این بیماری منحوس در بین سالمندان و معلولان ذهنی و حرکتی که در مراکز نگهداری می‌شوند با توجه به شرایط این افراد و آسیب‌پذیر بودن آن‌ها، کار بسیار دشواری است و نبایستی با پذیرش یک نفر این خطر را برای بقیه ایجاد کرد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور توضیح داد: برخی مددجویان به مرخصی رفتند و تا مدتی پذیرش آن‌ها انجام نمی‌شد اما در پروتکلی که ابلاغ‌شده اعلام شده است که اگر مرکز نگهداری، خودش محلی برای قرنطینه افراد بازگشته از مرخصی دارد، آن‌ها را پذیرفته و پس از ۱۴ روز نگهداری در قرنطینه و اطمینان از عدم ابتلای آن‌ها به کرونا، این افراد به محیط اصلی مرکز نگهداری منتقل شوند.

وی تأکید کرد: به‌این‌ترتیب بعضی از افراد مشکوک تشخیص داده می‌شوند و دوره نقاهت را نگذرانده‌اند و در این موارد خانواده باید این افراد را تا ۱۴ روز نگهداری کند و سپس درصورتی‌که منفی شدن PCR  و تست و آزمایش‌های مربوطه در مرکز نگهداری هم به مدت ۱۴ روز قرنطینه می‌شود و درنهایت به محل اصلی نگهداری منتقل می‌شود.

نفریه یادآور شد: اگر موردی از عدم پذیرش گزارش‌شده تنها در این موارد بوده است که مطرح شد و خانواده‌هایی بوده‌اند که مدت یکی دو ماه افراد را برده و حالا در بازگرداندن مددجویان باید دستورالعمل را رعایت کنند که شاید برای برخی از آن‌ها دشواری ایجادشده باشد.

وی تأکید کرد: البته از ابتدای شیوع موارد اورژانسی و مواردی که دادستان‌های محترم دستور می‌دادند را پذیرش می‌کردیم و در حال حاضر هم با توجه به شرایط شیوع کرونا در کشور لازم است دستورالعمل‌ها به‌دقت بررسی و انجام شود تا خدای‌نکرده شرایط انتقال بیماری از بیرون مراکز به داخل آن‌ها ایجاد نشود و اینکه توقع داشته باشیم خانواده‌ها هر زمان که خواستند مددجو را به بیرون برده و در زمانی دیگر بخواهند بدون رعایت دستورالعمل به مرکز برگردانند ریسک ابتلای دیگر مددجویان و کادر مراکز را افزایش می‌دهد و برآوردن این خواسته بدون طی روند مربوطه امکان‌پذیر نیست.

معاون سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه کرونا پیچیدگی‌های خودش را در تشخیص دارد گفت: ما موردی را در یکی از مراکز داشته‌ایم که مددجویی از مرخصی بازگشته و تست PCR وی منفی شده اما سه روز بعد علائم مثبت کرونا بروز داده و به بیمارستان منتقل‌شده و در این مورد ۱۹ نفر دیگر از این مرکز مبتلا به کرونا شده‌اند پس می‌بینیم ریسک بسیار بالایی در مورد بازگشت مددجویان به مراکز نگهداری وجود دارد.

وی افزود: پیشگیری در مقابله با همه‌گیری ارجح به درمان است و در مورد کرونا مراکز نگهداری در مورد سالمندان و معلولین ذهنی و حرکتی که غالباً با بیماری‌های زمینه‌ای هم دست‌به‌گریبان هستند باید به‌دقت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مقابله‌ای را در اولویت قرار دهند.

فضای سبز مؤسسه جان دوباره گرفت

به گزارش یاران مهربانی، طبق روال هرساله، در فصل بهار فضای سبز مؤسسه نیز گلکاری شده و جان دوباره ای می گیرد تا امسال هم با جلوه نمایی زیبایی های خود که از اندکی از زیبایی های پرودگار را به نمایش می گذارد، آرامشی برای مددجویان مؤسسه باشد که فعلاً به جهت جلوگیری از شیوع کرونا در مؤسسه، از بازدید با خیرین مهربان محروم شده اند.

خیرین گرامی می توانند جهت دلجویی از مددجویان با روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران به شماره ۲۲۶۷۶۰۷۳ تماس بگیرند.

 

جلسه شورای اداری فروردین ماه برگزار نخواهد شد

به گزارش یاران مهربانی، روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران اعلام کرد که جلسه شورای اداری فروردین ماه ۱۳۹۹ این مؤسسه به جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی برگزار نخواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه مؤسسه پس از شیوع کرونا

به گزارش یاران مهربانی، مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران پس از شیوع کروناویروس جدید اقداماتی را در راستای پیشگیری از ابتلا و گسترش آن در این مرکز انجام داده است که شامل موارد زیر است:

 

در حوزه پرستاری:

۱- ایجاد ایستگاه ضدعفونی مراجعین و پرسنل در ورودی مؤسسه

۲- ضدعفونی روزانه محوطه و سطوح داخلی مؤسسه

۳- الزام استفاده از ماسک برای کلیه پرسنل از بدو ورود به مؤسسه

۴- ضدعفونی مداوم دست های مددجویان پس از شستشو و قبل از هر وعده و میان وعده غذایی

۵- اندازه گیری مداوم دمای بدن مراجعین، پرسنل و مددجویان و ثبت آنها در فرم مربوطه

۶- خرید اقلام بهداشتی شامل ماسک، دستکش، انواع ضدعفونی کننده ها و دستگاه تب سنج دیجیتال

۷- آماده سازی اتاق ایزوله به همراه وسایل مورد نیاز

۸- نظارت دقیق بر بهداشت فردی مددجویان

۹- اشعه گذاری روزانه در بخش ها، دستشویی ها، حمام، رختشویخانه و انبار لباس در دو نوبت

۱۰- نظارت بر شستشوی البسه و ملحفه با درجه حرارت بالا

۱۱- تجویز ویتامین های خوراکی برای مددجویان با مشورت پزشک مرکز

۱۲- آموزش به مراقبین درباره راعایت نکات بهداشتی مرتبط با کروناویروس جدید

 

در حوزه مددکاری:

۱- ترخیص موقت تعدادی از مددجویان واجد شرایط نگهداری در منزل (حدود دو سوم کل مددجویان)

۲- هماهنگی با بهزیستی در راستای ترخیص موقت مددجویان

۳- اطلاع به خانواده ها درباره ممنوعیت موقت ملاقات با مددجویان ساکن مؤسسه

 

در حوزه روانشناسی: 

۱- مدیریت استرس و ایجاد امنیت روانی و تأکید بر تمهیدات مطلوب در مورد شرایط موجود (شیوع کروناویروس جدید) در مؤسسه

۲- مشاوره به افراد اعم از پرسنل، خانواده ها و مددجویان در جهت کاهش حجم شدید از نگرانی ها و سوق به سمت امیدواری و بهبود شرایط موجود با رعایت موارد بهداشتی

۳- همکاری با واحد مددکاری در جهت اقناع خانواده ها و ترخیص مددجویانی که خانواده آنها شرایط نگهداری در منزل را دارا می باشند، با هدف کاهش خطرات احتمالی و همه گیری در مرکز

۴- همکاری با واحد آموزشی درباره تعیین سطح هریک از مددجویان ( با توجه به بهره هوشی) جهت آموزش مؤثر موارد بهداشتی به مددجویان

۵- همکاری با واحد روابط عمومی در چاپ برخی بروشورهای آموزشی بهداشتی ویژه معلولین ذهنی (به صورت بصری)

 

در حوزه آموزش:

۱- آموزش بهداشت فردی به مددجویان (شامل شستشوی دقیق و مداوم دست ها با مایع دستشویی، رعایت فاصله با دیگران، مراقبت از بینی و دهان در هنگام عطسه و سرفه و …)

۲- آگاه سازی مددجویان درباره علائم بیماری کووید ۱۹ و گزارش به مراقبین در صورت مشاهده علائم در دوستان خود

۳- همکاری با واحد روانشناسی درباره مدیریت استرس مددجویان

۴- ایجاد محیطی شاد جهت سرگرم سازی مددجویان مقیم مؤسسه

 

در حوزه امور غذایی:

۱- جلوگیری از قبول غذاهای نذری پخته شده

۲- ضدعفونی و شستشوی روزانه و مداوم آشپزخانه

۳- ضدعفونی روزانه ظروف

۴- نظارت مداوم بر بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه

۵- آموزش به پرسنل آشپزخانه جهت رعایت موارد بهداشتی در هنگام طبخ غذا (مرتبط با کروناویروس جدید)

۶- نظارت بر پخش بهداشتی غذا

 

در حوزه روابط عمومی:

۱- تهیه و نصب جزوات و پوسترهای آموزشی درباره کروناویروس جدید و راهکارهای پیشگیری از ابتلا به آن بر تابلوهای اعلانات مؤسسه

۲- هماهنگی با سرکار خانم دکتر رباب انبیایی متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی جهت آموزش پرسنل درباره بیماری کووید۱۹

۳- بروزرسانی پرسنل درباره آخرین اخبار معتبر مربوط به بیماری کووید۱۹ درکشور

۴- جلوگیری از حضور خیرین در مؤسسه تا زمان شیوع کروناویروس در کشور

برگزاری جلسات توجیهی درباره کروناویروس جدید به پرسنل مؤسسه

به گزارش یاران مهربانی صبح روز گذشته (یکشنبه) به همت واحد روابط عمومی و واحد پرستاری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، جلسه آموزشی با موضوع راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا توسط سرکار خانم دکتر رباب انبیائی متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی در محوطه مؤسسه برگزار شد و پرسنل این مجموعه آموزش های لازم درباره پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا را دریافت کردند.

شورای اداری اسفندماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، جلسه اسفندماه شورای اداری این مؤسسه صبح چهارشنبه با محوریت بیماری کرونا و با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری، درمان و قرنطینه برگزار شد.

مسئولین پرستاری، بهداشت، تغذیه، آموزش، روانشناسی، روابط عمومی، مددکاری و انبار در این جلسه حضور داشتند.

سفر مددجویان به مشهد مقدس به همت آستان قدس رضوی + گزارش تصویری

به گزارش یاران مهربانی تعداد ۳۵ نفر از مددجویان مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران به همراه ۱۲ نفر از پرسنل مؤسسه، به همت آستان قدس رضوی منطقه ۳ شهر تهران، میهمان خورشید هشتم ولایت، حضرت امام رضا (علیه السلام) بودند.

این سفر که به مدت سه روز ( از ابتدای روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ لغایت پایان روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۹) انجام شد، موجب خوشحالی و دلروشنی مددجویان این مؤسسه شد.

مددجویان در طول مدت سفر در زائرشهر آستان قدس رضوی ساکن بودند و هر سه وعده غذای اصلی را میهمان آستان قدس رضوی بودند. توانخواهان در طول مدت سفر خود علاوه بر زیارت امام هشتم به زیارت خواجه اباصلت (از یاران با وفای امام رضا) نیز رفتند.

روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، مراتب قدردانی خود را از مسئولین آستان قدس رضوی استان تهران بویژه منطقه ۳ اعلام می نماید.

ویدئویی از زیارت مددجویان مؤسسه از ضریح متبارک امام هشتم: