با مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران بیشتر آشنا شوید

مؤسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران واقع در خيابان دكتر شريعتي بالاتر از پل صدر پلاك ۱۷۱۷ در زميني بمساحت ۵۸۲۲ متر با حدود ۲۵۰۰ متر بنا از سال ۱۳۵۹ مسئوليت نگهداري و توانبخشي ۱۵۰نفر معلولين عقب مانده ذهنی پسر بالاتر از ۱۸ سال را که اکثراً از خانواده های بی بضاعت و مستمند هستند را بصورت خيريه و صرفاً با كمك و حمايت مردم نيكوكار بصورت شبانه روزی بعهده دارد .
عمده مشكل اين موسسه محل نگهداري است كه ساختمان متعلق به بانك ملي ايران بوده و پيوسته بانك مزبور از طريق مراجع قضايي درصدد تخليه مي باشد و همين امر متاسفانه در طول ۳۴ سال عمر اين موسسه مانع از گسترش و ايجاد فضاهاي مناسب عمراني و بالاخص توانبخشي و تخصصي لازم گرديده است لكن با وجود اين مشكل و مانع ، مؤسسه در طول سالها اقامت در محل مورد ذكر سعي داشته است تا حد امكان و بنحوي كه مالك متعرض نباشد در جهت ارتقاء فضاهاي لازم اقدام نمايد كه از آن جمله مي توان به احداث سالن اجتماعات با ظرفيت ۲۵۰ نفر و توسعه قابل توجه انبار و ايجاد يك سالن نگهداري با ظرفيت ۵۰ نفر مددجو و احداث ناهار خوري و سرويسهاي بهداشتي ، ايجاد اشپزخانه و نظاير آن اشاره نمود .
در سالهای اخير در راستاي تحقق اهداف خدماتي و نگهداري و توانبخشي اقداماتي تكميلي داشته است كه ذيلاً بطور اختصار بمواردي اشاره ميگردد .

 • تشكيل مجامع عمومي امناء و هيئت مديره و برگزاري انتخابات سالانه و جلسات هفتگي منظم هيئت مديره و بازرس
 • برگزاري مسافرتهاي ساليانه در چند نوبت به مشهد مقدس و شمال و ساير نقاط براي مددجويان موسسه جهت ارتقاء شرايط روحي و رواني ايشان
 • فعاليت در جذب مشاركتهاي مردمي از جهات تخصصي و مالي و خدماتي
 • مشاوره با خانواده معلولين و حمايت ايشان از طريق ارتباط مددكاري و روانشناسي و نظاير ان
 • متناسب سازي امكانات در جهت استفاده از نيروهاي تخصصي ثابت و پاره وقت مرتبط با درمان و توانبخشي نظير پزشك عمومي ، روانپزشك ، ساير تخصصهاي پزشكي ، فيزيوتراپي ، دندانپزشكي ، كاردرمان ، مددكار اجتماعي ، مشاوره و نظاير ان
 • تلاش فراوان در جهت تملك و خريد مورد استفاده معلولين از طريق مذاكره با بانك و جلب توجه مقامات كشوري و قضايي كه باتوجه به قيمت پيشنهادي بانك ممكن نگرديده است .
 • همكاري ومشاركت با كارشناسان محترم توانبخشي ، مشاركتها و ساير بخشهاي بهزيستي در جهت راهنمايي و اعمال نظريات ايشان
 • تلاش فراوان در انجام مذاكرات لازم با كارشناسان توانبخشي شميرانات و استان تهران در جهت جابجايي مددجويان بالاتر از ۵۰ سال كه متاسفانه تاكنون اقدامي انجام نشده است
 • اموزش و ارتقاء سطح اطلاعات علمي و فني و تجربي كاركنان در ارائه خدمات مطلوبتر و تخصصي تر به معلولين موسسه
 • مشاركت در اجراي برنامه هاي اموزشي و تفريحي و علمي با سازمانهاي دولتي و غير دولتي در سالن اجتماعات موسسه
 • انطباق و تكميل پرونده مددجويان با موازين و فرمها و دستورالعملهاي سازمان بهزيستي
 • تجهيز امكانات رفاهي و اموزشي مددجويان
 • ارتقاء سطح اطلاعات كاري موسسه در سيستم رايانه اي با انطباق با موازين اصولي و كاربردي روز
 • توسعه و مناسب سازي فضاهاي ساختماني مورد نياز در زمينه اموزشي ، تخصصي ، اداري و انباري
 • جلب مشاركت شهرداري منطقه يك در ايجاد و اصلاح فضاي سبز و نصب وسائل ورزشي جهت استفاده مددجويان و كاركنان موسسه
 • رفع نياز پرسنل مورد نياز بالاخص جذب مدديار معلول ، بهيار ، نيروهاي خدماتي و تخصصي با توجه به اهداف موسسه و دستور العملهاي ابلاغي
 • بهبود شرايط بهداشتي و محيطي متناسب با استانداردها با توجه به شرايط فيزيكي فعلي موسسه
 • خريد و نصب يكدستگاه ژنراتور برق براي مواقع خاموشي و ضروري
 • خريد يكدستگاه ضدعفوني كننده بخشها از امراض احتمالي مانند گال و ساير امراض 

سخنی با نیکوکاران گرامی

بسیاری از مددجویان بستری در این مرکز ، توان گفتن کلامی که شایسته این نوعدوستی باشد را ندارند . لیکن به یمن وجود انسانهای خیراندیشی چون شما ، چراغی به دل می افروزند که در تلالو نام انسانیت آشکار میگردد .
بی تردید این کار پر اجر و باارزش شما عزیزان نیکوکار نشان دهنده عظمت و صلابت روح فداکاری شماست که نه تنها  دل افراد نیازمند مقیم و بستری در این مجتمع الهی انسانی را پر از امید میکند ، بلکه ما خدمتگزاران این مرکز را به کار و تلاش بیشتر مشتاق می کند .
با توجه به امارهای ا رائه شده بیش از ۲ درصد از جمعیت ایران (حدود ۱،۴۰۰،۰۰۰ نفر) اختصاص به افرادی دارد که به نحوی با مشکلات ناتوانی ذهنی مواجه اند که بر حسب شدت و ضعف به معلولیت کم توان ذهنی ، تربیت پذیر و پناهگاهی تقسیم گردیده اند که تمامی ایشان نیاز به حمایت داشته اند که نه خود ، که خانواده ایشان نیز در شرایطی نابسامان از بهداشت روانی زندگی می نمایند. بنابراین برای پاسخگوئی به این نیاز که اغلب آنان به علت محدودیت مراکز ، در منازل نگهداری میشوند ، ضرورت ایجاد و توسعه مراکز خصوصی است که بتوان صرفاً بخش اندکی از این معلولیت را تحت پوشش قرار دهد .

حمایت نقدی

# نام بانک نام شعبه شماره حساب
۲ سپه پل رومی کد ۲۲۳۲ ۲۲۳۲۳۰۰۳۷۸۸۱۰
۴ سپه سپه کارت ۳۳۳۶ ۴۳۲۹ ۱۰۱۱ ۵۸۹۲
۵ صادرات قلهک کد ۱۰۷ ۰۱۰۲۵۸۰۲۵۸۰۰۶
۶ ملت بیمارستان ایرانمهر ۱۶۸۶۵۲۴۴۸۷
۷ ملی پل رومی کد ۱۷۰۷ ۰۱۰۸۰۱۸۶۲۳۰۰۹
۸ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۲۳۳۴۱۹۸
۹ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۳۲۸۵۴۵۶