1

توقف پرداخت شهریه مددجویان از طریق وب سایت

به گزارش یاران مهربانی، بنا بر نظر واحد امور مالی به دلیل تداخلات در ثبت پرونده های مالی، تا اطلاع ثانوی پرداخت آنلاین شهریه از طریق وب سایت صورت نمی پذیرد. اما دریافت کمک های نقدی همچنان از طریق وب سایت امکان پذیر است.

خانواده محترم مددجویان می بایست شهریه را تنها به حساب بانک سپه مؤسسه به شماره 2232300378810 و شماره کارت 6362147010022372 بانک آینده واریز نمایند و مراتب را از طریق شماره 22208750 به خانم پور رحیمی اطلاع دهند.