1

مرحله اول واکسیناسیون پرسنل و مددجویان مؤسسه علیه ویروس کرونا

صبح امروز با حضور عوامل اداره بهداشت شمیرانات و نماینده بهزیستی، پرسنل و مددجویان مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران دوز اول واکسن علیه بیماری کووید19 را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، پس از پیگیری های انجام شده، امروز (دوشنبه) اولین دوز از واکسن سینوفارم در حضور پزشکان این مؤسسه، توسط گروه اعزامی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با همکاری کادر پرستاری مؤسسه به مددجویان و پرسنل این مرکز نگهداری از معلولین ذهنی تزریق شد.

همچنین در جریان این واکسیناسیون نماینده اداره بهزیستی شمیرانات نیز در مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران حضور بهم رساند.