1

شرکت دو نماینده از مددجویان مؤسسه در مسابقات دو و میدانی کشوری

دو نفر از مددجویان مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، در مسابقات قهرمانی کشور، رشته دو و میدانی معلولین و جانبازان شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، دو نفر از مددجویان این مؤسسه با همراهی رضا درینی ( مربی ورزش)، صبح امروز (یکشنبه) جهت شرکت در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور – دو و میدانی معلولین و جانبازان (کلاس تی 20)، در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران حاضر شدند.

این اولین تجربه مددجویان مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران برای شرکت در مسابقات ورزشی قهرمانی کشور بود، که در دو ماده پرتاب وزنه و پرش طول شرکت کرده بودند.