درخواست بازدید گروهی

image_pdfimage_print

در صورتی که شما یک گروه یا جمع هستید که به دلایل شخصی و یا از طرف مؤسسه، شرکت، نهاد یا سازمانی قصد بازدید از معلولین ذهنی این مؤسسه و یا ارائه خدمات خاصی به آنها را دارید که امری خداپسندانه و خیر است می توانید از طرق فرم زیر اقدام نمائید: