1

روابط عمومی

واحد روابط عمومی به عنوان قلب تپنده مؤسسه در حوزه ارتباط با عموم مردم، خیرین محترم، خانواده مددجویان و ایجاد ساختارهای لازم جهت هماهنگی واحدهای مختلف مؤسسه به فعالیت مشغول است.

مسئول واحد: مهندس سامان سلیمانی مرند

شماره تماس مستقیم: 22676073

شماره همراه: 09331837804