با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر آشنا شوید

‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ‌ماده 1 - دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد. ‌تبصره - منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به...
ادامه مطلب
بالا