شورای اداری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران برگزار شد

شورای اداری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران صبح روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد. به گزارش یاران مهربانی، صبح روز گذشته( سه شنبه) جلسه شورای اداری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، با حضور دیریت عامل مؤسسه و...
ادامه مطلب
بالا