1

اشکال فنی در بخش پرداخت وب سایت

به اطلاع خیرین محترم و خانواده عزیز مددجویان می رساند که به دلیل مشکل فنی در یکی از ترمینال های اصلی پذیرنده در بخش پرداخت اینترنتی سایت، فعلاً و به صورت موقت امکان پرداخت هزینه به صورت آنلاین از طریق وب سایت مؤسسه وجود ندارد. ما در تلاش هستیم که این مشکل را هرچه سریعتر برطرف کنیم و پس از مرتفع شدن این مشکل از همین طریق مجدداً به شما اطلاع رسانی خواهد شد.