1

مددجویان مؤسسه از مجموعه باغ وحش ارم بازدید کردند

مددجویان مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، صبح روز گذشته (چهارشنبه) از مجموعه تفریحی باغ وحش ارم بازدید کردند.

به گزارش یاران مهربانی، در این بازدید که به همت برخی از خیرین صورت می‌پذیرفت، مددجویان پس از گذشت دو سال قرنطینه توانستند یک اردوی تفریحی خارج مؤسسه را تجربه کنند. در طول این برنامه مربیان آموزشی به معرفی حیوانات مختلف به مددجویان پرداختند.