کارگاه هنری و آموزشی

image_print

مربی هنری و آموزشی می کوشد با استفاده از تکنیک های مختلف هنر درمانی مانند نقاشی درمانی، موسیقی درمانی و انجام کارهای دستی چون دوخت با نمد و پارچه و ساخت زیور آلات؛ مهارت های شناختی، هیجانی، جسمانی و حرکتی توانخواهان را بهبود بخشیده و بدینوسیله زمینه را برای مشارکت سازنده آنها در کارهای زندگی روزمره مهیا سازد. آنچه موجب رضایت مددجویان از حضور در کلاس می شود، رابطه مناسب با مربی بر اساس اصول روانشناختی و تربیتی است که بر پایه نیاز ها و استعدادهای خاص آنان شکل گرفته است. موفقیت در فعالیت های هدفمند آموزشی و برگزاری نمایشگاه های مختلف، سهم بسزایی در افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس مددجویان دارد.

مسئول واحد:  سرکار خانم شیرین ترحمی – کارشناس هنرهای نمایشی

———-

شرح وظایف مربی آموزشی:

  • ارائه آموزش هاي لازم براي دستيابي به مهارت ها ی روزمره زندگی در قالب فعالیت های روزمره زندگی و حرفه آموزی با همکاری تیم توانبخشی مرکز
  • تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان در کلاس های آموزشی با همکاری کاردرمانگر ویا فیزیوتراپیست مرکز
  • آموزش فعالیت های گروهی معلولان جهت دستیابی به مهارت های سازگاری، مهارت های اجتماعی و ارتباطی
  • ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه های آموزشی با هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه
  • برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی ها و نیازهای معلولان برای همکاران و خانواده آنان
  • آموزش مهارتهای زندگی
  • همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
  • مستند سازی اقدامات درپرونده توانبخشی
  • ارزیابی و كسب آگاهي از توانايي هاي هرفرد و ارائه برنامه هنری (شامل یکی از سه فعالیت:نقاشی،موسیقی ویا تئاتر) وورزشی معلولان ونصب آن دربخش .
  • ارائه آموزش هاي لازم براي دستيابي به مهارت ها ی روزمره زندگی در قالب فعالیت های هنری وبدنی با همکاری تیم توانبخشی مرکز