مددکاری

image_print

 

مسئولیت سنگین و حساس حرفه مددکاري اجتماعی به ‌عهده واحد مددکاری بر مبنای انجام وظایف زیر می باشد:

 • برقراری ارتباط حرفه ای با معلولان و خانواده های آنان
 • تشکیل پرونده اجتماعی جهت معلولان و ثبت اطلاعات و وقایع  (و تهیه گزارش مددکاری از خانواده)
 • تعامل و همکاری مداوم با مسئول فنی، کارشناسان و مراقبین
 • شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت معلولان
 • برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی ها و نیازهای معلولان برای همکاران و خانواده آنان
 • انجام اقدامات لازم به منظور روشن نمودن وضعیت معلولان مجهول الهویه و اخذ مدارک جهت آنها
 • همکاری با نیروی انتظامی
 • بررسی و فراهم سازی زمینه، در خانواده برای ترخیص معلولان واجد شرایط و انجام اقدامات قانونی
 • فراهم سازی شرایط تسهیل و تسریع ملاقات معلولان با خانواده
 • ایجاد زمینه برای مشارکت دادن معلولان در فعالیت های درون مرکز
 • انجام امور حقوقی معلولان در رابطه با مسایل خانوادگی و اجتماعی به طور وکالتی
 • ایجاد زمینه در خصوص شرکت دادن معلولان در مجامع عمومی، مراسم مختلف و برنامه های تفریحی پس از اخذ مجوز از بهزیستی شهرستان و استان
 • پیگیری امور بیمه ای و درمانی معلولان
 • انجام امور مربوط به معلولان فوت شده مرکز
 • حضور و همکاری در تیم توان پزشکی و مراقبتی
 • مستندسازی اقدامات درپرونده

کارشناس واحد: