امور غذایی

image_print

واحد بهداشت و امور غذایی یکی از بخش های مهم مؤسسات توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی می باشد که مسئولیت کنترل و نظارت بر بهداشت و کیفیت مواد غذایی مصرفی را به صورت همه روزه بر عهده دارد. همچنین تدوین برنامه غذایی ویژه مددجویان رژیمی و یا مددجویان با شرایط خاص بر عهده این واحد می باشد. آشپزخانه مؤسسه زیر نظر این واحد فعالیت می کند و نظارت دقیق بر اصول کنترل کیفی و فنی مربوط به تغذیه مددجویان توسط این واحد اعمال می گردد.

عدم نظارت و کنترل لازم بر روند خرید مواد اولیه، نگهداری، آماده سازی، پخت و پخش مواد غذایی در مؤسسات توانبخشی و نگهداری می تواند فجایعی جبران ناپذیر را به بار آورد که منجر به تحمیل هزینه های مادی و معنوی زیادی حتی به سطوح کلان کشور شود.

مسئول واحد:

———-

شرح وظایف مسئول امور غذایی:

 • نظارت و کنترل مواد غذایی و ارسال نمونه های مواد غذایی به آزمایشگاه و توقيف و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد و غير مجاز بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛ و انجام اقدامات بعدی
 • نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی مرکز و مطالبه كارت بهداشت پرسنل مشمول
 • بررسی وضعیت آب مورد مصرف مرکز ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن
 • كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی ( آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی) با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود با همکاری مسئولین مرکز
 • نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی توانخواهان و پرسنل ، اطاق استراحت پرسنل ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . .
 • نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 • ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی درمرکز
 • غربالگری کلیه افراد در بدو پذيرش با ارزیابی اوليه تغذيه اي
 • ارزیابی اولیه تخصصی تغذيه اي برای افراد غربال شده از ارزیابی اولیه
 • ارزیابی تکمیلی تخصصی وضعیت تغذیه برای افراد غربال شده از ارزیابی اولیه تخصصی
 • تهیه لیست مددجویان نیازمند به رژیم غذایی خاص و ارائه مشاوره تغذیه  و تنظیم رژیم درمانی  وثبت در پرونده
 • پیگیری برنامه مراقبت تغذیه ای بر اساس برنامه تغذیه ای تنظیم شده معلولان
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی فصلی برای کلیه مددجویان مقیم مرکز
 • تهيه وتنظيم وبازنگري در منوهاي غذايي معمولي و رژیمی
 • ارزیابی دوره ای هر شش ماه یکبار وضعیت تغذیه برای کلیه مددجویان
 • آموزش و نظارت در خصوص مراحل آماده سازي ، ذخيره سازي ، پخت و نحوه چيدمان و بسته بندي غذاهاي معمولي ورژیمی
 • پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد خام و پخته و پیگیری نتایج آن
 • نظارت و سرپرستی مستقیم بر انبار مواد غذایی
 • مستند سازی اقدامات