حساب های بانکی

image_print

شماره کارت حساب بانک آینده (اصلی):

۶۳۶۲-۱۴۷۰-۱۰۰۲-۲۳۷۲

شماره شبای حساب بانک آینده:

IR150620000000203029185000