1

روابط عمومی

واحد روابط عمومی به عنوان قلب تپنده مؤسسه در حوزه ارتباط با عموم مردم، خیرین محترم، خانواده مددجویان و ایجاد ساختارهای لازم جهت هماهنگی واحدهای مختلف مؤسسه به فعالیت مشغول است. ما معتقدیم که خیرین عزیز به عنوان افرادی که هزینه ادامه حیات این مؤسسه را می‌پردازند، حق دارند از اخبار این مرکز و نحوه ارائه خدمات به مددجویان مطلع باشند و وظیفه این اطلاع رسانی بر عهده واحد روابط عمومی است.

هرگونه تهیه خبر، عکس برداری و فیلم برداری از محیط مؤسسه و مددجویان می بایست با هماهنگی این واحد انجام شود. همچنین کلیه امور مربوط به ارتباط با خیرین جهت برگزاری مراسمات چه در داخل و چه در خارج از مؤسسه، از طریق واحد روابط عمومی صورت می‌پذیرد.

مسئول واحد: مهندس سامان سلیمانی مرند

شماره تماس مستقیم: 22676073

شماره همراه: 09906454366