دندانپزشکی

image_print

واحد دندانپزشکی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، مسئولیت پیشگیری از بیماری و درمان در حوزه دهان و دندان مددجویان را بر عهده دارد. تلاش شده است تا با حمایت خیرین بزرگوار، ابزار و امکانات مناسبی جهت ارائه خدمات مورد نیاز دندانپزشکی به مددجویان این مؤسسه فراهم گردد.

دندانپزشکان:

جناب آقای دکتر فرهاد رادفر

جناب آقای دکتر همایون کریمی وثیق