همکاری با مؤسسه

image_print

جهت هرگونه همکاری با مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

” type=”inline” title=”مشاهده‌ی فرم” ]