مسئول جدید واحد پرستاری و درمان منصوب شد

با پایان یافتن مأموریت خانم آنیک شاهمرادیان، با حکم مدیریت مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، خانم شهرزاد ایگدر به عنوان مسئول واحد پرستاری و درمان این مؤسسه تعیین شد. به گزارش یاران مهربانی، متن این حکم از قرار...
ادامه مطلب
بالا