کار درمانی

واحد کار درمانی با هدف توانبخشی فیزیکی به معلولین ذهنی و ارزیابی وضعیت بدنی هر روزه با مددجویان تمریناتی را انجام می دهد. از جمله این تمرینات که تلاش شده تا جنبه شادی بخشی نیز به مددجویان داشته باشد، می توان به ورزش های صبحگاهی همراه با موسیقی ورزشی، پیاده روی، برنامه دوومیدانی، انجام ورزش های مهارتی مانند والیبال، فوتبال، بولینگ و … ، استفاده از دستگاه های ورزشی، ماساژدرمانی، کاردرمانی و اردوهای ورزشی اشاره کرد.

قابل ذکر است که فعالیت های ورزشی در قالب گروه های جداگانهبا توجه به شرایط ویژه جسمی و ذهنی مددجویان انتخاب می شود.

سرپرست واحد: رضا درینی – کارشناس تربیت بدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

شرح وظایف کاردرمانگر:

 • ارزیابی و كسب آگاهي از توانايي هاي هرفردو ارائه برنامه توانبخشی زمان بندی شده برای کلیه معلولان ونصب آن دربخش .
 • تشکیل تیم توانبخشی متشکل از نیرو های تخصصی و مراقبتی
 • کاردرمانی امور ذهنی و جسمانی معلولان
 • ارائه آموزش هاي لازم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقلال فردي
 • تهيه اسپلينت و وسايل كمكي و در صورت عدم امكان، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي
 • آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي
 • آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از آن
 • تعیین نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلولان تخت گرا به مراقبین وبیان عوارض وپیامدهای ناشی از بی حرکتی ووضعیت دهی نامناسب اندامها
 • تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان و آموزش نحوه انجام آن به مراقب وی و بیان عوارض و پیامد های ناشی از انجام حرکات نامناسب
 • آموزش فعالیت های ورزشی و هنری گروهی معلولان
 • ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه کاردرمانی و در صورت لزوم هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه
 • انجام کار تیمی جهت پیگیری های لازم بمنظور ادامه درمان توانبخشی معلولان
 • شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت معلولان
 • برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی ها و نیازهای معلولان برای همکاران و خانواده آنان
 • بازی درمانی وآموزش مهارتهای زندگی
 • -بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخیص معلولان واجد شرایط باهمکاری مددکاراجتماعی .
 • همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
 • مستند سازی اقدامات درپرونده توانبخشی
 • مسئولیت انجام امور روانی اجتماعیPSYCHOSOCIAL با دیگر اعضای مرتبط