مالی و حسابداری

image_print

این واحد مسئولیت رسیدگی به امور مالی و حسابداری مؤسسه و همچنین بیمه کارکنان را بر عهده دارد. تنظیم و ارائه مدارک مربوط به مالیات و اظهارنامه مالیاتی از وظایف این واحد به شمار می‌رود.

مدیر واحد مالی: