کلینیک توانبخشی

image_print

در محوطه مؤسسه یک کلینیک مجهز توانبخشی با هدف ارائه خدمات به کلیه معلولین وجود دارد که زیر نظر کارشناس توانبخشی به فعالیت مشغول است.