پرستاری و درمان

image_print

کادر پرستاری و درمان در مؤسسات نگهداری و توانبخشی، علاوه بر نظارت بر امور بازپروری، به همکاری با پزشکان متخصص در فرآیند درمانی نیز می پردازند. پرسنل بخش پرستاری و درمان اعم از پرستار، بهیار و مراقب، با به کارگیری متدهای علمی به روز در واقع نبض تپنده مؤسسه است. همچنین مراقبین در حوزه بهداشت فردی مددجویان و پرسنل خدمات در حوزه بهداشت محیطی مؤسسه زیر نظر این واحد فعالیت می کنند.  ازتباط پیوسته با بخش های مختلف تغذیه، کاردرمانی، روانشناسی، مددکاری و آموزشی، نیازمند مدیریتی صحیح و استفاده از تجربیات ارزشمندی است که توسط مدیریت واحد پرستاری و درمان در اختیار کارکنان این بخش قرار می گیرد.

سرپرست واحد: سرکار خانم رعنا لازمی- کارشناس ارشد پرستاری جراحی داخلی و دانشجوی دکتری مدیریت سالمندی

پژشکان:

جناب آقای دکتر عباس نجاری – پزشک عمومی و متخصص بیوتکنولوژی پزشکی – پزشک مسئول و مشاور بهداشت مربوط به پیشگیری، درمان، مراقبت و خدمات پزشکی در مؤسسه

سرکار خانم دکتر نسرین جعفری – پزشک متخصص اعصاب و روان

سرکار خانم دکتر سیده آزاده نقیبی – پزشک رزیدنت مغز و اعصاب

جناب آقای دکتر محمد محمدی – پزشک عمومی

جناب آقای دکتر رادفر- دندانپزشک

جناب آقای دکتر کریمی – دندانپزشک

تعداد پرستاران: ۳ نفر

تعداد بهیاران: ۴ نفر

دستیار دندانپزشک: ۱ نفر

تعداد مراقبین: ۲۴ نفر

تعداد خدمات: ۱۲ نفر

  ———-

شرح وظایف پزشک:

 • ویزیت مستمر و دستور انجام آزمايشات دوره ای، راديوگرافي، سونوگرافي و..
 • درج هرگونه بیماری ویا اختلال همراه با معلولیت ذهنی در پرونده و پیگیری موارد مربوطه
 • دارو درماني و تعيين خط مشي درماني
 • نظارت بر اجراي درمان هاي پزشكي و نحوه استفاده از لوازم بهداشتي
 • آموزش مراقبین در زمينه مسائل بهداشتي و درماني
 • ارجاع براي اقدامات پزشكي تخصصي در صورت نیاز
 •  نظارت بر نحوه ارائه خدمات تیمی توانپزشکی و پرستاری مراقبتی
 • CPR
 • مستندسازی اقدامات در پرونده پزشکی

  شرح وظایف پرستار

 • تحویل دادن بخش ها و ارائه گزارش کتبی به پرستار شیفت بعدو تحویل گرفتن آن از پرستارشیفت قبل در هر شیفت کاری
 • ارزیابی سلامت معلولان ، اعلام کتبی هرگونه تغییر به مسئول تیم توانبخشی درهرشیفت
 • نظارت بر بهداشت عمومی مرکز
 • نظارت بر سلامت تجهیزات پرستاری و اعلام به موقع جهت رفع کمبودها و نواقص
 • نظارت بر کلیه امور مراقبتی معلولان از جمله حمام کردن – غذاخوردن و …
 • انجام اقدامات پرستاری شامل کنترل فشارخون ، علائم حیاتی ، بصورت مستمر و ثبت آن و در صورت لزوم پانسمان ،تعویض سونداژ ، تزریق آمپول ، سرم و …
 • احیای قلبی (CPR)در موارد اورژنسی
 • کنترل نظارت و ارزشیابی دارو درمانی با توجه به افزایش استعداد ابتلا به عوارض دارویی در معلولان
 • مشاوره ، آموزش و انجام مداخلات در الگوی دفع طبیعی
 • ثبت اقدامات انجام شده و تعیین برنامه های مراقبتی و تکمیل پرونده
 • کنترل تاریخ مصرف داروها
 • تقسیم کار مراقبین و بهیاران مرکز و نظارت بر نحوه کار
 • ارزیابی وضعیت معلولان و ثبت در پرونده آنان و اعلام کتبی هرگونه تغییر به مسئول تیم توانبخشی
 • حضور و همکاری در تیم توانپزشکی و مراقبتی
 • مستند سازی اقدامات درپرونده
 • راهنمایی و آموزش در رعایت بهداشت فردی در کلیه سیستم های بدن معلولان و پرسنل مرکز

 

شرح وظایف بهیار یا کاردان پرستاری

 • تحویل گرفتن بخش از بهیارشیفت قبل وتحویل آن به بهیارشیفت بعد طبق ضوابط ودرغیراین صورت گزارش به مافوق.
 • انجام امور مراقبت طبق دستور پرستار
 • تأمین نیازهای مراقبتی معلولان وابسته شامل : نظارت و کمک به مراقب در حمام دادن
 • تغذیه معلولانی که دارای لوله معده هستند با نظارت پرستار
 • تنقیه بنا به دستور پزشک و با نظارت پرستار
 • تعویض کیسه کلستومی
 • گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل ادرار – مدفوع و خلط تحت نظارت پرستار
 • استفاده از کیسه آب گرم و یخ در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن
 • مراقبت در حفظ نظم و نظافت
 • آماده کردن وسایل لازم جهت امور مراقبتی توسط پرستار ( مانند وسایل پانسمان و … ) و جمع آوری آنها پس از اتمام کار ، شستشوی وسایل و در صورت لزوم استریل کردن آنها
 • آماده کردن معلول برای معاینه پزشک شامل : برقراری ارتباط ، دادن وضعیت مناسب به وی ، حفظ محیط مناسب برای معاینه ، برداشتن پوشش و در معرض قرار دادن عضو مورد معاینه ، در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه
 • کنترل و تحویل البسه ، ملحفه ، پتو ، روتختی و …. از مسئول رختشویخانه
 • کنترل مواد شوینده و تسهیل در تحویل آن
 • پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در حفظ امنیت معلول
 • کمک در امر توانبخشی معلول طبق دستور تیم توانبخشی (حضور و همکاری در تیم توانپزشکی و مراقبتی)
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
 • مستند سازی اقدامات درپرونده

شرح وظایف مراقب

 • تحویل بخش ها و ارائه گزارش کتبی به مراقب شیفت بعد و تحویل گرفتن آن از مراقب شیفت قبل در هر شیفت کاری
 • اعلام هرگونه تغییر در وضعیت جسمی یا روانی معلول از جمله ایجاد قرمزی ، کبودی ، تورم ، نقاط دردناک ، و شکایت ها و مشکلات وی به مافوق
 • کمک در انجام جابه جایی معلولان دارای ناتوانی
 • کمک در انجام کلیه امور شخصی معلولان ( غذا خوردن ، لباس پوشیدن ، استحمام ، شستن دست و صورت ، توالت رفتن ، به خود رسیدن )
 • مرتب کردن البسه ، ملحفه و وسایل شخصی معلول ( حوله ، لیف ، مسواک ، شانه و …)
 • کمک به معلولانی که به هنگام راه رفتن تعادل ندارند.
 • تعویض پوشک معلولان طبق برنامه زمان بندی و در صورت لزوم با توجه به دستور مافوق ، تعویض خارج از نوبت
 • دادن لگن به معلولان در صورت نیاز ، ضد عفونی کردن آن پس از هر بار استفاده و مرتب نگه داشتن محل نگهداری لگن ها
 • جمع آوری البسه ، روبالشتی ، ملحفه جهت شستشو به رخشتشویی
 • شستشو و نظافت مددجویان پس از گرفتن لگن و یا به هنگام تعویض پوشک
 • انجام ماساژ با صلاحدید تیم توانبخشی
 • ضد عفونی کردن تخت و تجهیزات معلول در نظافت های دوره ای و هم چنین پس از فوت و یا ترخیص وی
 • هماهنگی و کمک به معلول جهت حضور و شرکت در برنامه های فرهنگی تفریحی در داخل و خارج از مراکز و انجام کلیه وظایف مربوطه
 • همکاری لازم با تیم توانبخشی در خصوص انجام ماساژ ،ورزش ، تحرک بدنی ، گپ و گفتگو و….. طبق دستور اعضای تیم
 • حفظ و نگهداری اموال اختصاصی هریک از معلولان مانند لیوان ، حوله ، لیف ، شانه ، دمپایی و …
 • تبصره: صاحب امتیاز موظف است پس از ثبت وضعیت مراقبین و انعقاد قرارداد هماهنگی لازم جهت آموزش آنان راجهت شرکت در دوره های آموزشی در زمینه های مختلف فراهم نماید.