لیست مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی

image_print

جهت راحتی حال خانواده های محترم معلولین ذهنی، لیست مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی در استان تهران را به همراه آدرس و شماره تماس در اختیار شما قرار داده ایم. جهت مشاهده لیست به لیست آدرس زیر مراجعه کنید:

https://mdrtc.ir/list.htm