دبیرخانه

image_print

واحد دبیرخانه وظیفه کنترل و بایگانی مدارک و نامه ها و همچنین امور مرتبط با کارگزینی را برعهده دارد.

مسئول واحد: جناب آقای علیرضا بی نیاز