هیئت مدیره

image_print

اسامی هیت مدیره بر اساس آخرین تغییرات:

۱– سپهر قدوسی (مدیرعامل)

۲- مهدی صانعی (رئیس هیأت مدیره)

۳- ناصر زجاجی (نائب رئیس هیأت مدیره)

۴- علیرضا طاهری (خزانه دار هیأت مدیره)

۵- علی مولائی فخر (عضو هیئت مدیره)

۶- حمیدرضا حق پناهان (عضو هیئت مدیره)

۷- سیروس ابن رسول صنعتی (عضو هیأت مدیره)

بازرس: عیسی خیری