روانشناسی و مشاوره

image_print

با توجه به نیازهای ویژه توانخواهان ذهنی، حضور کارشناسان رونشناسی و مشاوره در مراکز نگهداری و توانبخشی، امری ضروری است. روانشناس تلاش می کند در حیطه های گوناگون سلامت روانی از جمله بهبود خودانگاره و عزت نفس مددجویان، ارتباط صحیح و مؤثر با افراد و در نهایت کسب استقلال و پذیرش خود به عنوان عضوی از جامعه عمل کند. در کنار ارائه خدمات به مددجویان با خانواده های آنان در تماس است و در صورت نیاز برای حل مشکلات از رویکردهای مختلف درمانی استفاده می کند. با توجه به شرایط خاصی که با وجود فرد استثنائی در محیط خانه بوجود می آید، تحمل فشارها و مسائل ناشی از آن با حضور یک روانشناس و استفاده از راهکارهای علمی و کاربردی راحت تر خواهد شد.

مسئول واحد: سرکار خانم زینب جعفری- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

———-

شرح وظایف روانشناس:

 • تشکیل پرونده روانشناسی
 • ارزیابی هوشی به کمک تست های مربوطه و ثبت نتایج در پرونده روانشناسی
 • مشاوره با فرد معلول و خانواده
 • ایفای نقش تسهیل گری باهمکاری مددکارمرکز در ایجاد ارتباط مستمر بین خانواده و مرکز نگهداری
 • حضور مؤثر در تیم توانبخشی مرکز در خصوص ارزیابی دوره ای وضعیت روانی فرد
 • حضور در پذیرش اولیه معلول و تشریح شرایط مرکز برای فرد معلول و خانواده جهت پذیرش شرایط جدید.
 • کنترل اختلالات روانی و رفتاری معلولان و ارجاع صحیح آنان در صورت لزوم .
 • آموزش به پرسنل مرکز در خصوص شیوه برقراری ارتباط با فرد معلولان ذهنی بر اساس ویژگی های روانشناختی آنان مانند نقایص حسی یا مشکلات عاطفی
 • همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
 • غربالگری ودسته بندی معلولان ذهنی براساس شرایط هوشی و روانی آنها
 • مستند سازی اقدامات درپرونده توانبخشی
 • انجام کار تیمی جهت پیگیری های لازم بمنظور ادامه درمان توانبخشی معلولان