هیئت مؤسس و امناء

image_print

اسامی اعضای هیئت مؤسس و هیئت امناء کنونی مؤسسه بر اساس آخرین تغییرات:

۱- مرحوم ابراهیم صانعی

۲- محسن تنها

۳- مهدی صانعی

۴- سید محسن سیدعبدالرحیم لاجوردی

۵- ناصر زجاجی

۶- محسن حاجی بابا

۷- مرحوم محمد لاجوردی

۸- سیروس ابن رسول صنعتی

۹- محمد وحید خاکبازان

۱۰- خسرو امنی رئوف پور

۱۱- ابوالقاسم پیدایش فرد

۱۲- محمد پورحسین

۱۳- زینب شکوری

۱۴- روح اله عقیلی