هیئت مؤسس و امناء

image_print

اسامی اعضای هیئت مؤسس و هیئت امناء کنونی مؤسسه بر اساس آخرین تغییرات:

۱- مرحوم ابراهیم صانعی

۲- مهدی صانعی

۳- سید محسن سیدعبدالرحیم لاجوردی

۴- ناصر زجاجی

۵- محسن حاجی بابا

۶- مرحوم محمد لاجوردی

۷- سیروس ابن رسول صنعتی

۸- محمد وحید خاکبازان

۹- خسرو امنی رئوف پور

۱۰- ابوالقاسم پیدایش فرد

۱۱- محمد پورحسین

۱۲- زینب شکوری

۱۳- روح اله عقیلی

۱۴- سپهر قدوسی

۱۵- امیر اهرامی باسمنج