جلسه مردادماه شورای اداری برگزار شد

جلسه شورای اداری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، صبح یکشنبه (30 مرداد) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، جلسه شورای اداری مردادماه، صبح یکشنبه با حضور مسئولین واحدها...
ادامه مطلب
بالا