سخنی با نیکوکاران گرامی

image_print

بسیاری از مددجویان بستری در این مرکز ، توان گفتن کلامی که شایسته این نوعدوستی باشد را ندارند . لیکن به یمن وجود انسانهای خیراندیشی چون شما ، چراغی به دل می افروزند که در تلالو نام انسانیت آشکار میگردد .
بی تردید این کار پر اجر و باارزش شما عزیزان نیکوکار نشان دهنده عظمت و صلابت روح فداکاری شماست که نه تنها  دل افراد نیازمند مقیم و بستری در این مجتمع الهی انسانی را پر از امید میکند ، بلکه ما خدمتگزاران این مرکز را به کار و تلاش بیشتر مشتاق می کند .
با توجه به امارهای ا رائه شده بیش از ۲ درصد از جمعیت ایران (حدود ۱،۴۰۰،۰۰۰ نفر) اختصاص به افرادی دارد که به نحوی با مشکلات ناتوانی ذهنی مواجه اند که بر حسب شدت و ضعف به معلولیت کم توان ذهنی ، تربیت پذیر و پناهگاهی تقسیم گردیده اند که تمامی ایشان نیاز به حمایت داشته اند که نه خود ، که خانواده ایشان نیز در شرایطی نابسامان از بهداشت روانی زندگی می نمایند. بنابراین برای پاسخگوئی به این نیاز که اغلب آنان به علت محدودیت مراکز ، در منازل نگهداری میشوند ، ضرورت ایجاد و توسعه مراکز خصوصی است که بتوان صرفاً بخش اندکی از این معلولیت را تحت پوشش قرار دهد .

حمایت نقدی

# نام بانک نام شعبه شماره حساب
۲ سپه پل رومی کد ۲۲۳۲ ۲۲۳۲۳۰۰۳۷۸۸۱۰
۴ سپه سپه کارت ۳۳۳۶ ۴۳۲۹ ۱۰۱۱ ۵۸۹۲
۵ صادرات قلهک کد ۱۰۷ ۰۱۰۲۵۸۰۲۵۸۰۰۶
۶ ملت بیمارستان ایرانمهر ۱۶۸۶۵۲۴۴۸۷
۷ ملی پل رومی کد ۱۷۰۷ ۰۱۰۸۰۱۸۶۲۳۰۰۹
۸ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۲۳۳۴۱۹۸
۹ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۳۲۸۵۴۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا